صابون کره شیا

قیمت اصلی 140 هزار تومان بود.قیمت فعلی 133 هزار تومان است.