سرم مو ( مخصوص بعد از حمام)

قیمت اصلی 268 هزار تومان بود.قیمت فعلی 255 هزار تومان است.